Välkommen

Tack för intresset för vårt NEOSTATIC Antistatikum. Nedan finns en översikt över alla relevanta egenskaper hos våra antistatikprodukter. En sammanställning av våra antistatika återfinns under rubriken produkter.


 

NEOSTATIC® – Egenskaper

 • lämplig för antistatisk utrustning av plaster
 • mycket god integration i EPS (expanderad polystyren)
 • reducerar den elektrostatiska laddningen på plastytor genom en minskning av ytresistansen till 108 – 109 ohm
 • mycket dryg – åtgången verksamt ämne är endast 4-6 mg per m²
 • effektiv även vid extremt låg luftfuktighet (20 % r. f.)
 • långtidsverkan under minst ett år – på torra plastytor som är skyddade mot slitage
 • fysiologiskt ofarlig, godkänd som tillsats för livsmedelsförpackningar (se varaktighet)
 • miljövänlig, nedbryts biologiskt till kroppsegna substanser

Upp

 

Produkt

NEOSTATIC® Antistatikum Spray
bruksfärdig, 400ml sprayburk

Antistatikum Spray

NEOSTATIC® Antistatikum HB 155
koncentrat, 5 L dunk

Neostatic_Kanister


Upp

 

NEOSTATIC® användningar

Den antistatiska ytbeläggningen sker genom sprayning, doppning eller valsning med en 1%-ig lösning av NEOSTATIC® i destillerat vatten eller i en blandning av destillerat vatten och alkohol. En högre andel alkohol (max. 20%) förkortar torkningstiden.

För formdelar av EPS kan den antistatiska utrustningen genom NEOSTATIC-metoden ske under eller direkt efter förskumningsprocessen Därmed behandlas materialet antistatiskt redan före gjutningen. Därigenom är ytorna hos EPS-pärlorna är antistatbehandlade även invändigt i formdelen.

Observera att kontakt med metalliska ytor ev. kan leda till korrosionsskador.


Upp

 

Antistatikum

Våra NEOSTATIC antistatika skyddar plastytor mot elektrostatisk uppladdning. Därmed försvinner även uppladdningens oönskade verkningar, t.ex. att materialet drar åt sig damm, att gnistor bildas eller att folier, plastdelar och textilier ”klibbar fast”.


Upp

 

Fördelar med användningen

NEOSTATIC Antistatika används redan nu i följande områden:

 • Vid bearbetning med EPS bevaras och skyddas den antistatiska effekten långvarigt genom den invändiga behandlingen.
 • Efterföljande dragpressning av ytbehandlade plastplattor och folier kan utföras. Vid denna process bibehålls de antistatiska egenskaperna.
 • Skydd av innehållet mot friktionsladdning
 • På plastförpackningar för att undvika dammbildning (”snöstjärnor”) och därmed förhindra nedsmutsning.
 • För optimering av tryckprocesser
  • plastdelar kan enkelt förses med tryck tack vare god vidhäftning hos tryckfärger på färdigdelar (folier, flaskor, förpackningar, kapsyler osv.), med ytor som förbehandlats med NEOSTATIC Antistatikum
  • exakta tryckbilder, ingen ”bortstötning” av färgen genom elektrostatisk uppladdning
  • inblandning i tryckfärger t.ex. för tryck på förpackningar med permanent god vidhäftning av etiketter
 • transparensen och glansen hos glasklar PVC och akrylglas bibehålls vid sprayning eller rengöring med NEOSTATIC Antistatika
 • inga ränder, ens vid neddoppning av folier i bad
 • godkänd som additiv för livsmedelsförpackningar (se varaktighet)
 • som rengöringsmedel vid antistatisk rengöring (t.ex. golvbeläggningar, lokalvård, rengöring av plastdörrar/-karmar osv.)

ytterligare användningsområden:

 • för processoptimering vid framställning av textilier, konstfiber och blandmaterial
 • för papper resp. foliebelagt papper för bättre separerbarhet av enstaka ark
 • vid mässbygge för att t.ex. bevara högglansoptiken av plast och förlänga rengöringsintervallen
 • vid bearbetning av isolerings- och fyllnadsmaterial
 • skyddar och upprätthåller plasters avrinningsförmåga och flexibilitet
 • kemiska produkter för den grafiska industrin
 • vid användning på lacker, konsthartser, färger och ytterligare arbeten på plastbasis

Vi ser fram emot att få ge er våra råd och hjälper gärna till med förverkligandet av projekt. Kontakta oss här


Upp

 

Varaktighet

Vår laboratorietestade kvalitet med analyscertifikat samt vår produktion i överensstämmelse med EU-direktiven gör det möjligt att även i framtiden integrera NEOSTATIC på lång sikt som additiv i produktionsprocesserna.

NEOSTATIC HB 155 är fysiologiskt ofarlig, är listat i EU-förordning nr 10/2011 och därmed tillåten som additiv für livsmedelsförpackningar / begränsning 15 mg/m².

NEOSTATIC HB 155 har registrerats enligt den europeiska förordningen nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).


Upp

 

Kontakt

NEOSTATIC®

PETER H. URDAHL GmbH
Grete-Nevermann-Weg 14

D-22559 Hamburg / Germany

Telefonnummer: +49 (0)40 81 23 28

Fax: +49 (0)40 81 30 67

Hemsida: www.neostatic.com

VD: Jan Wappler, York Urdahl
MomsNr.: DE 812843649
Bolagssäte: Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB 74452

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Användningsvillkoren (på tyska och engelska)
Allmänna affärsvillkoren (på tyska och engelska)