Välkommen

Vi tackar för ert intresse på vårt NEOSTATIC Antistatikum. I det följande får ni en överblick över alla relevanta egenskaper av våra antistatikprodukter. En sammanställning av våra antistatika hittar ni under rubriken produkter.

Syftet av den här sidan är att ge några allmänna informationer. Om ni har ytterligare frågor, står vi gärna till ert förfogande. Vi ber om er förståelse för att vi kan föra vår korrespondens uteslutande på tyska eller engelska. Vi organiserar den globala distributionen exklusivt från Hamburg, Tyskland.


 

NEOSTATIC® – Egenskaper

 • lämplig för antistatiska utrustningen av alla kända plastsorter
 • väldigt bra möjligheter att arbeta in i EPS (expanderad polystyren)
 • reducerar den elektrostatiska laddningen på plastytor genom en minskning av ytresistansen till 107 – 108 Ohm
 • stor lönsamhet – det behövs bara 4-6 mg verksamt ämne per m²
 • verksam även vid extremt låg luftfuktighet (20 % r. F.)
 • långtidsverkan under minst ett år – på torra plastytor som är skyddade mot avslipning
 • fysiologisk utan betänkligheter, godkänd för livsmedelsförpackningar (se varaktighet)
 • miljövänlig, nedbryts biologiskt till kroppsegna substanser

Upp

 

Produkt

NEOSTATIC® Antistatikum Spray
klar att användas, 400ml sprayburk

Antistatikum Spray

NEOSTATIC® Antistatikum HB 155
koncentrat, 5 L dunk

Neostatic_Kanister


Upp

 

NEOSTATIC® användningar

Den antistatiska ytbeläggningen sker genom sprayning, doppning eller valspåläggning av en 1% ig lösning av NEOSTATIC i destillerat vatten eller i en blandning av destillerat vatten och alkohol. En högre andel alkohol (max. 20%) förkortar torkningstiden.

För formdelar av EPS kan den antistatiska utrustningen genom NEOSTATIC-metoden ske under eller direkt efter förskumningsprocessen Därmed behandlas materialet redan före gjutningen. Genom detta är de färdiga EPS-formdelar antistatiskt utrustade även inuti.

Observera att kontakt med metalliska ytor kan eventuellt leda till korrosionsskador.


Upp

 

Antistatikum

Våra NEOSTATIC Antistatika skyddar plastytor mot elektrostatisk uppladdning. Som följd försvinner även uppladdningens oönskade verkningar som t.ex. attraktion av damm, gnistbildning eller ”vidhäftandet” av folier, plastdelar och textilier.


Upp

 

Fördelar med användningen

NEOSTATIC Antistatika används redan nu i följande områden:

 • Vid bearbetning med EPS bevaras och skyddas den antistatiska effekten långvarigt genom den inre utrustningen.
 • Dragpressning av ytbehandlade plastplattor och folier i ett senare skede blir möjligt. Vid denna process upprätthållas den antistatiska utrustningen.
 • För att skydda innehållet mot friktionsladdning
 • På plastförpackningar för att undvika formering av dammansamlingar („isblommor liknande mönster“) och därmed att reducera nedsmutsning.
 • För optimering av tryckprocesser
  • lätt att trycka på plastdelar på grund av bra vidhäftning av tryckfärger på färdigdelar av plast (folier, flaskor, förpackningar, kapsyler osv.), med ytor som i förväg behandlades med NEOSTATIC Antistatikum
  • exakta tryckbilder, ingen ”repellation” av färgen genom elektrostatisk uppladdning
  • inblandning i tryckfärger t.ex. för tryck på förpackningar vid ihållande bra vidhäftning av etiketter
 • transparens och briljans av glasklar PVC och acrylglas bevaras vid besprutning eller rengöring med NEOSTATIC Antistatika
 • ingen formering av sliror, inte heller vid neddoppning av folier i bad
 • godkänd som additiv för livsmedelsförpackningar (se varaktighet)
 • som rengöringsmedel vid antistatiska rengöringen (t.ex. golvbeläggningar, lokalvård, rengöring av plastdörrar/-karmar osv.)

ytterligare användningsområden:

 • för processoptimering vid framställning av textilier, konstfaser och blandväv
 • vid pappersproduktion, foliebelagt papper för att förbättra separerbarheten av enstaka ark
 • vid mässbyggnation för att t.ex. bevara högglansoptiken av plast och förlänga rengöringscyklarna.
 • vid bearbetningen av isolerings- och fyllnadsmaterial
 • kemiska produkter för den grafiska industrin
 • vid användningen med lackar, konsthartser, färger och ytterligare arbeten på plastbaserade ytor

Vi ser fram emot att få ge er våra råd och hjälper gärna till med förverkligandet av era projekt. Kontakta oss här


Upp

 

Varaktighet

Kvalitén av våra produkter testades i ackrediterade laboratorier och vår produktion genomförs i överensstämmelse med de aktuella EU-riktlinjerna. Därmed är det säkerställt långvarigt, att ni även i framtiden kan integrera NEOSTATIC HB 155 som additiv i era produktionsprocesser.

NEOSTATIC HB 155 är listat i förordningen om nödvändighetsartiklar såväl kungörningsbladet av den Europeiska Unionen/riktlinje 2002/72/EC och därmed tillåtit som additiv für livsmedelsförpackningar.

NEOSTATIC HB 155 har förhandsregistrerats i rätt tid enligt den europeiska förordningen nr. 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). REACH-registreringen kommer att ske inom den utsatta tiden senast den 01.06.2018.


Upp

 

Kontakt

NEOSTATIC®

PETER H. URDAHL GmbH
Grete-Nevermann-Weg 14

D-22559 Hamburg / Germany

Telefonnummer: +49 (0)40 81 23 28

Fax: +49 (0)40 81 30 67

Hemsida: www.neostatic.com

VD: Dipl.-Ing. Heike Katiofsky-Urdahl, Karin Urdahl
MomsNr.: DE 812843649
Bolagssäte: Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB 74452

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Användningsvillkoren (på tyska och engelska)
Allmänna affärsvillkoren (på tyska och engelska)