Velkommen

Mange tak for din interesse i vores NEOSTATIC antistatikum. Efterfølgende gives en oversigt over vores antistatik produkters relevante egenskaber. En overblik over vores antistatika finder du i rubrikken produkter.

Denne side indeholder kun generelle oplysninger. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig. Hav venligst forståelse for at vi kun kan føre vores korrespondance på tysk eller engelsk. Forsendelsen i hele verden organiseres eksklusivt fra Hamburg, Tyskland.


 

NEOSTATIC® – egenskaber

 • velegnet til antistatisk udstyr af alle kendte plastmaterialer
 • mulighed for særlig indarbejdning i EPS
 • nedsætter plastoverfladers elektrostatiske opladning ved at reducere overflademodstanden til 107 – 108 ohm
 • stor ydeevne – kun 4-6 mg af det aktive stof er påkrævet pr. m²
 • virker selv ved ekstrem lav luftfugtighed (20% relativ fugtighed)
 • langtidsvirkning på mindst ét år – på tørre, slidbeskyttede plastoverflader
 • nedbrydes biologisk, fysiologisk ubetænkeligt (se bæredygtighed)
 • miljømæssigt forsvarligt, nedbrydes biologisk til stoffer, der forekommer naturligt i kroppen

opad

 

Produkt

NEOSTATIC® antistatikum spray
brugsfærdig, 400ml spraydåse

Antistatikum Spray

NEOSTATIC® antistatikum HB 155
koncentrat, 5 L dunk

Neostatic_Kanister


opad

 

NEOSTATIC® – anvendelser

Den antistatiske overfladebehandling udføres ved sprøjtning, neddypning eller valsepåføring med en 1-procents opløsning af NEOSTATIC i destilleret vand eller i en blanding af destilleret vand og alkohol. En højere alkoholandel (maks. 20%) bevirker en hurtigere tørring.

Med NEOSTATIC kan en antistatisk udstyring af EPS-formdele udføres under eller efter forskumningsprocessen. Derved behandles materialet antistatisk allerede før den sidste opskumning. De færdige EPS-formdele er så også indvendig antistatisk udstyret.

Ved kontakt med metalliske overflader kan der muligvis opstå korrosionsskader.


opad

 

Antistatikum

Vores NEOSTATIC antistatika beskytter plastoverflader imod elektrostatisk opladning og modvirker dermed en opladnings uønskede følger, som f.eks. tiltrækning af støv, gnistdannelse eller „klæbende“ folier, plastdele og tekstiler.


opad

 

Anvendelsesfordele

NEOSTATIC antistatika anvendes allerede med succes på følgende områder:

 • ved forarbejdningen med EPS beskytter og opretholder den indvendige udstyring den antistatiske effekt på lang sigt
 • en senere dybtrækning af overfladebehandlede plastplader og folier er mulig. Herved opretholdes den antistatiske udstyring
 • til beskyttelse af indholdet mod friktionsopladning
 • ved plastemballager for at forhindre støvbilleder („isblomstmønstre“) og dermed tilsmudsninger
 • til optimering af printprocesser
  • god trykbarhed og vedhæftning af trykfarver på præfabrikerede plastdele (folier, flasker, emballager, dæksler etc.), hvis overflade der forinden blev behandlet med NEOSTATIC antistatikum
  • præcise trykbilleder, ingen “bortsprøjtning“ af farven på grund af elektrostatisk opladning
  • indarbejdning i trykfarver, f.eks. til emballagetryk, med uforandret god vedhængning af etiketterne
 • transparensen og brillansen af glasklart PVC og acrylglas opretholdes når det sprøjtes eller renses med NEOSTATIC antistatika
 • ingen stribedannelse, heller ikke når en folie kommer i væskebad
 • godkendt som additiv for fødevareemballager (se bæredygtighed)
 • ved antistatisk rensning, som rensemiddel (f.eks. gulvbelægninger, rensning af bygninger, rensning af plastdøre/-karme mm.)

Andre anvendelsesområder:

 • ved tekstiler, kunstfibre og blandingsvarer til optimering af processen
 • ved papir, foliebelagt papir til bedre adskillelse af enkelte ark
 • ved messebyg, f.eks. for at opretholde plastmaterialers højglansudseende og forlænge rensecyklusserne
 • ved forarbejdning af isolations- og fyldemateriale
 • kemiske produkter til den grafiske industri
 • ved anvendelse af lakfarver, kunstharpiks, maling og andet overfladearbejde på kunststofbasis

Vi glæder os til at kunne rådgive dig og er gerne behjælpelig med realiseringen af dine projekter. Kontakt os her


opad

 

Bæredygtighed

Vores laboratorietestede kvalitet med analysecertifikat og vores produktion i overensstemmelse med EU-direktiverne muliggør også fremover en langsigtet integrering af NEOSTATIC HB 155 i jeres produktionsprocesser.

NEOSTATIC HB 155 er opført i den tyske Bedarfsgegenständeverordnung og i den Europæiske Unions Tidende / direktiv 2002/72/EF og dermed godkendt som additiv for fødevareemballager.

NEOSTATIC HB 155 blev rettidigt præregistreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse samt af begrænsninger for kemikalier (REACH). REACH-registreringen sker inden for den frist til den 1. juni 2018, der er afsat hertil.


opad

 

Kontakt

NEOSTATIC®

PETER H. URDAHL GmbH
Grete-Nevermann-Weg 14

D-22559 Hamburg / Germany

Tel.: +49 (0)40 81 23 28

Fax: +49 (0)40 81 30 67

Webside: www.neostatic.com

Direktør: Dipl.-Ing. Heike Katiofsky-Urdahl, Karin Urdahl
SE-Nr.: DE 812843649
Selskabets hjemsted: Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB 74452

EU-kommissionens OTB-platform til onlinetvistbilæggelse: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Betingelser for brug ( på tysk og engelsk)
Almindelige forretningsbetingelser (på tysk og engelsk)